BIM i wymiana danych

Wymiana danych między AxisVM i REVIT (Autodesk).

Dwukierunkowa wymiana danych z programem Revit (od wersji 2015) jest możliwa dzięki modułowi REV. Po zainstalowaniu dodatku, na wstążce REVIT pojawią się dodatkowe ikony odpowiedzialne za współpracę. Istnieją dwie metody komunikacji pomiędzy programami:

 1. Poprzez pośredni plik wymiany
 2. Poprzez bezpośredni interfejs AxisVM COM

Metoda (1) pozwala na współpracę, gdy oba programy zainstalowane są na różnych komputerach. Polega ona na generowaniu w REVIT specjalnego pliku z modelem, który następni należy przenieść na komputer z AxisVM i tam go wczytać.

Metoda (2) wymaga, aby oba programy były zainstalowane na jednym komputerze. Po udanym eksporcie w REVIT program AxisVM zostanie uruchomiony automatycznie z wczytanym modelem.

Obsługa plików IFC

Standard IFC (otwarty standard współpracy open BIM) jest bardzo popularny i przez to dostępny praktycznie w każdym liczącym się oprogramowaniu dla budownictwa. Posiada tę zaletę, że jest formatem multiplatformowym (swobodna wymiana i współpraca pomiędzy branżystami pracującymi na różnym oprogramowaniu od różnych producentów) i wolnym, czyli niezwiązanym z żadnym konkretnym producentem oprogramowania.

Prawidłowo utworzony plik w formacie IFC skraca czas tworzenia modelu w programie do analiz. Po wczytaniu pliku IFC do AxisVM można na jego podstawie utworzyć model statyczny z wybranych lub wszystkich elementów. Elementy w pliku IFC niosą ze sobą znacznie więcej informacji niż w standardowym podkładzie DXF. Oprócz własnej geometrii znajdują się tam też informacje o przypisanym materiale, odporności ogniowej, kondygnacji itd.

Aktualizacja podkładu IFC spowoduje wyświetlenie specjalnego okna w AxisVM, które pozwoli prześledzić zmiany od ostatniej wersji podkładu.
Standard IFC wbudowany jest w takie programy jak Revit, Tekla, Allplan Nemetschek, ArchiCAD, BoCAD i inne.

Podkłady DXF

Pliki w formacie DXF można wykorzystać na 2 sposoby:

 • Podkład – który będzie stanowił szablon do tworzenia w AxisVM właściwej geometrii układu
 • Aktywne linie – po wczytaniu pliku DXF wszystkie linie zostaną automatycznie zamienione na linie AxisVM z węzłami na swoich końcach

Oprócz importu możliwe jest również zapisywanie opracowanego w AxisVM modelu 3D do formatu DXF zarówno w postaci szkieletowej (w osiach elementów) oraz z konturami przypisanych profili.

Współpraca z TEKLA

Moduł do współpracy z Tekla Structures zapewnia przesłanie modelu analitycznego stworzonego w Tekla Structures bezpośrednio do AxisVM poprzez serwer COM (oba programy zainstalowane na jednym komputerze). Model przygotowywany w Tekla Structures może zostać uzupełniony o przypadki i wartości obciążeń.
Współpraca z Tekla Structures jest możliwa także przez format IFC oraz DXF.

Zapis do 3D PDF

Dowolny widok 3D w AxisVM może zostać zapisany w formacie 3D PDF. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego wydruku PDF, wydruk 3D PDF pozwala zachować swobodę obracania zapisanego widoku (dostępne polecenie orbita), co znacznie ułatwia dotarcie i odczytanie danych praktycznie w dowolnym miejscu zapisanego widoku modelu. Poza tym dostępne są również dodatkowe informacje zapisane z AxisVM (etykiety tekstowe, legenda kolorów itd.).
Dostęp do wszystkich opisanych funkcjonalności zapewnia przeglądarka Adobe Acrobat Reader.

Inne formaty dostępne w AxisVM

Import

 • dxf – AutoCAD DXF 3D
 • stl – Stereo Lithography ASCII/binary
 • sc1 – BoCAD
 • ifc – 2×0, 2×2, 2×3, 2×4
 • geo – GLASER -isb cad-
 • sdnf – Steel Detailing Neutral Format
 • pdf – PDF
 • stp – DSTV
 • rae – import z Revit

Eksport

 • axv – AxisVM Viewer
 • dxf – AutoCAD 2000/2004/R12 (3D oraz ze zbrojeniem)
 • dxf – StatikPlan (ze zbrojeniem), Cadwork
 • ifc – 2×0/2×2/2×3 (model architektoniczny, statyczny oraz eksport zbrojenia)
 • pia – PianoCA
 • fem – Glaser -isb cad-
 • asf – Nemetschek Allplan
 • stp – Tekla Structures DSTV
 • asc – Tekla Structures ASCII
 • sc1 – BoCAD
 • sdnf – 2.0/3.0
 • stl – ASCII/Binary
 • are – eksport do Revit