Wyniki, raporty i notki obliczeniowe

Wiele sposobów prezentacji wyników

AxisVM daje możliwość wyświetlenia wyników na wiele sposób. Podstawowa sposób to przeglądanie rezultatów na modelu głównym i wyświetlanie ich za pomocą wykresów, wykresów wypełnionych, izolinii, izopwierzchni 2D lub 3D. Po kliknięciu w dowolny pręt można wyświetlić osobne okno pokazujące wszystkie składowe sił wewnętrznych, odkształceń, naprężeń itd. na długości pręta np. N, Vy, Vz, Mx, My, Mz.

Wszystkie wyniki mogą zostać także wyświetlone w formie tabelarycznej, która jest bardzo przydatna przy tworzeniu zwięzłych raportów z wymiarowania elementów.

Notki z przebiegiem obliczeń

Dla wielu modułów AxisVM wyświetla pełen tok obliczeń. Dzięki temu można łatwo prześledzić jakie wartości zostały przyjęte, podstawione i obliczone w toku wymiarowania. Część notek jest uzupełniona o odniesienia prowadzące wprost do wzoru lub punktu powiązanej normy projektowej. Każdą z tych notek można przenieść i wykorzystać podczas tworzenia całościowego raportu. Notki podobnie jak pozostałe elementy raportu, są z kolejnymi obliczeniami na bieżąco aktualizowane w raporcie.

Dane tabelaryczne

Przeglądarka tabel zawiera wszystkie informacje w formie tabelarycznej. Począwszy od danych modelu (węzły, pręty, przekroje, obciążenia, kombinacje), po wyniki analiz oraz wymiarowanie. Na etapie danych modelu w wielu z tabel można edytować wartości z klawiatury numerycznej oraz przenosić całe zawartości za pomocą schowka systemowego (Ctrl+C/Ctrl+V).

Generator raportu

To rozbudowane narzędzie, które pozwala ułożyć wszystkie zebrane informacje (tabele, wykresy, widoki konstrukcji, notki obliczeniowe) w formie raportu, a następnie go wydrukować. W raporcie dostępne jest wstawianie własnych fragmentów sformatowanego tekstu, dzięki czemu cały raport, włącznie z własnym opisem, można przygotować w jednym miejscu.

Przy tworzeniu raportów z powtarzalnych konstrukcji projektant ma możliwość utworzenia szablonu raportu. Szablon taki znacznie przyspiesza wygenerowanie raportu powtarzalnej konstrukcji, gdy wszystkie dane zostaną automatycznie przechwycone z modelu na podstawie zapisanego szablonu.